Учреждение образования
«Гомельский государственный профессиональный технологический лицей»

Новости
Одно окно
Фотогалерея
Трудоустройство
Служба СППС
Перспективы обучения
Музей
Связь
Погода

Методические материалы

Республиканский портал Профессиональное образование
Скачать методические материалы
Скачать методический материал:«Допуски, посадки и технические измерения».
Скачать Методическую разработку по техническому черчению.
Скачать Методическую разработку по биологии.
Методическая разработка содержит:

 • Урок 1. Клеточный цикл
 • Урок 2. Митоз. Амитоз. Простое бинарное деление
 • Урок 3. Мейоз и его биологическое значение
 • Урок 4. Тематический контроль
Скачать Методическую разработку по английскому языку.
Методическая разработка содержит:
1. Методическая разработка по теме “Mass Media”
2. Методическая разработка по теме “Shakespeare's Land ”
3. Методическая разработка по теме “Trip to England”
4. “Викторина по страноведению ”
5. Викторина “Как ты знаешь Англию? ”
6. Мультимедийная презентация по теме «Герундий»
7. Мультимедийная презентация по теме «Степени сравнения прилагательных»
8. Видеоролик «Путешествие по толице Соединенного Королевства»
Скачать Методическую разработку по немецкому языку.
Методическая разработка содержит:
1. Разработка урока по теме “Die Musik”
2. Разработка урока по теме “Deutsche Schriftsteller”
3. Разработка урока по теме “Eine Reise durch Deutschland”
4. Разработка урока по теме “Jugendliche”
5. Разработка урока по теме “Jugendprobleme”
6. Разработка урока по теме “СМИ”
7. Интеллектуальная игра
8. Лексические тесты по темам “Alkohol, Rauchen und Drogen”, “Die Kunst und die Kunstarten”, “ Eltern und Kinder”
9. Грамматические игры
10. Презентация “Молодежь сегодня”
11.Тест, предназначенный для контроля остаточных знаний учащихся.
Скачать Методическую разработку по белорусскому языку.
Методическая разработка содержит:
1.Апорныя канспекты:
 • Падоўжаныя і падвоеныя зычныя;
 • Правапіс галосных;
 • Правапіс часціцы не;
 • Раздзяляльны мяккі знак;
  2.Карткі, заданні:
 • Карткі па мове (арфаграфія);
 • Карткі па стылях мовы;
 • Функцыянальныя стылі мовы
  3.Методыка навучання:
 • Адасобленыя члены сказа Бяззлучнікавыя сказы;
 • Зваротак;
 • Складаназлучаныя сказы;
  4.Новыя правілы беларускай арфаграфіі:
 • Табліцы – памяткі;
 • Тэставыя заданні;
  5.Тэсты:
 • Кантрольная работа па лексіцы і фразеалогіі;
 • Кантрольная тэставая работа;
 • Марфеміка і словаўтварэнне;
 • Навучальны тэст па арфаграфіі;
 • Тэст гадавы;
 • Тэст па тэме фанетыка,арфаграфія,марфеміка;
  6.Урокі:
 • Я.Брыль “Memento mori”;
 • Вывучэнне творчасці І. Мележа;
 • Дыстанцыйны ўрок па біяграфіі В.Быкава;
 • “Знак бяды” В. Быкава;
 • Пазакласнае чытанне па творчасці А. Дударава;
 • “Родныя дзеці” Н.Гілевіча;
 • Стылістычны падзел лексікі;
 • Сказы з аднароднымі членамі;
 • Фразеалагізмы.